ACTIECONSENSUS

  1. Deze actieconsensus creëert een kader voor alle acties binnen de campagne Ineos Will Fall waarmee we de plannen voor de nieuwe installaties van INEOS (Project One) in de Haven van Antwerpen een halt toeroepen en waarbij we oproepen tot een duurzame en sociaal rechtvaardige transitie naar een klimaat- en koolstofneutrale haven in Antwerpen. 

  2. Ondanks de bezorgdheid van burgers en het middenveld, die oproepen voor en suggesties geven rond een rechtvaardige overgang voor de Antwerpse haven, blijft INEOS met de steun van de Stad en Provincie Antwerpen, het Vlaams Gewest en Port of Antwerp, deze destructieve plannen nastreven. Gezien de urgentie van de huidige klimaat- en ecologische crisis en het uitblijven van een duurzame en sociaal rechtvaardige transitie richting een klimaat- en koolstofneutrale haven, achten wij het noodzakelijk en gepast om nog een stap verder te gaan. Zo versterken wij het publieke protest onder andere met acties van burgerlijke ongehoorzaamheid. 

  3. Acties binnen de campagne Ineos Will Fall, kunnen op autonome wijze of in samenwerkingsverband, rekening houdend met deze actieconsensus, georganiseerd worden. Het staat hierbij de verschillende actiegroepen vrij een waaier aan tactieken te hanteren zoals sensibiliseringsacties, banners en blokkades. Afhankelijk van de behoeften en ervaringen van elke groep kunnen verschillende tactieken worden gebruikt.

  4. We zullen op verantwoorde en veilige wijze actievoeren zonder mensen in gevaar te brengen. Dit geldt zowel voor activisten en werknemers van de haven enerzijds, als voor veiligheidsmedewerkers in opdracht van Ineos of de veiligheidsdiensten anderzijds. De veiligheid van de deelnemende activisten, de havenwerknemers en -arbeiders en alle betrokkenen is onze topprioriteit.

  5. Tijdens onze acties trachten we maximaal rekening te houden met de COVID-maatregelen. De basisregels (social distancing, mondmaskers, gebruik handgel en andere good practices) worden gerespecteerd. We vragen ook aan alle deelnemers om dit te doen en voorzien waar nodig het noodzakelijke materiaal. We vragen expliciet aan journalisten, veiligheidspersoneel en veiligheidsdiensten om eveneens deze maatregelen te respecteren. 

  6. We zijn solidair en eisen een transitie naar een duurzame haven en naar klimaat- en ecologische rechtvaardigheid. Deze transitie kan enkel duurzaam zijn indien deze inkomens- en werkzekerheid omvat voor alle werknemers binnen de haven van Antwerpen.

  7. Wij zijn solidair met en gaan banden aan met de lokale gemeenschappen die gebukt gaan onder fracking, schaliegaswinning en plastic vervuiling en die hun levensomgeving willen beschermen, of ze de mogelijkheden hebben om in actie te komen of niet.

  8. Wij trachten zo goed mogelijk een situatie te creëren die toegankelijk is voor activisten met verschillende achtergronden en ervaringen, en waarin we elkaar respecteren en ondersteunen. Alle vormen van discriminatie, waaronder racisme, ageïsme, homofobie, seksisme, transfobie en genderpresentatie, ableisme, en alle actieve discriminatie op basis van etniciteit, asielstatus en nationaliteit, taalvaardigheid en sociaal-economische achtergrond, geloofsovertuiging hebben geen plaats binnen deze campagne.

  9. Elke poging om dit verzet tegen de ontginning van fossiele brandstoffen, en meer specifiek tegen productiemethodes op basis van schaliegaswinning en de ongebreidelde productie van plastics, te misbruiken voor partijpolitieke doeleinden wordt niet toegelaten. Om de autonomie van de acties binnen de campagne te vrijwaren zal misbruik of toe-eigening door politieke spelers niet getolereerd worden.