EEN CAMPAGNE GESTEUND DOOR EEN BREDE COALITIE

CHARTER INEOS WILL FALL

 • INEOS Project One mag niet gebouwd worden – Een nieuwe plasticfabriek met massale CO2-uitstoot op basis van vervuilend schaliegas uit de VS hoort niet in de Antwerpse haven. Deze fabriek is naast een ecologische ramp ook economische onzin. Het project is alleen financieel haalbaar met overheidssubsidies, terwijl de werkgelegenheid niet gegarandeerd is. Nieuwe fossiele infrastructuur ketent de haven van Antwerpen aan de oude fossiele industrie en zuigt middelen weg voor investeringen en innovatie in een circulaire en klimaatneutrale haven.

 • Een industrieel beleid dat zich losmaakt uit de wurggreep van de fossiele industrie – Terwijl de klimaatcrisis zich ontrolt en temidden van een wereldwijd plasticprobleem, wordt in Vlaanderen en Antwerpen een beleid gevoerd op maat van de fossiele industrie. In plaats van de problemen op te lossen worden ze hiermee versterkt. Klimaatverandering zorgt nu al voor druk op de economie, en zal bij ongewijzigd beleid de economie totaal ontwrichten. Terwijl de bedrijven op korte termijn winst maken, en de Vlaamse overheid hen daarin rijkelijk sponsoren, draait de gewone burger op voor de kosten van de klimaatverandering en de plasticvervuiling. Onder druk van de lobby van de (chemische) industrie dreigt de haven de boot naar de circulaire economie te missen, en zet daarmee de werkgelegenheid en de economie op het spel. Het uitrollen van de rode loper voor een project als INEOS Project One getuigt daarom van een groot gebrek aan beleidsvisie en verantwoordelijkheidszin bij de Vlaamse Regering

 • Met visie bouwen aan een haven van de toekomst – We roepen beleidsmakers op om dringend werk te maken van de sociaal rechtvaardige transitie naar een circulaire en koolstofneutrale haven. Dit zal moed vergen maar is de enige manier om de duurzame werkgelegenheid te creëren waar iedereen de vruchten van kan plukken. Iedereen, ook de gewone burger en de havenarbeider, heeft recht op gezondere lucht, een leefbaar klimaat en plasticvrije natuur. 

 • Bewustmaking – Ineos Will Fall organiseert opvallende acties om burgers op de hoogte te brengen van de plannen rond INEOS Project One. Zo wensen wij de burger – in tegenstelling tot de overheidsinstanties, de haven en INEOS zelf – de juiste informatie te geven over wat er zich in de haven van Antwerpen afspeelt en wat de gevolgen daarvan zijn op ecologisch, klimatologisch en economisch vlak maar ook op sociaal vlak voor de werknemers in en rond de haven. 
 • Onderzoek – Concreet werken we samen met onderzoeksjournalisten en -bureaus om te link te onderzoeken tussen INEOS, de schaliegaswinning in de VS, Big Oil & Gas en de plastic-productie en -vervuiling. We willen weten wat de impact is op onze economie en onze leefomgeving. We vragen ons ook af wat de negatieve gevolgen zijn bij de aanpak van de huidige klimaatcrisis door het overheidsbeleid. 

 • Mobilisatie & actie – Wij proberen zoveel mogelijk burgers, organisaties en collectieven te mobiliseren door, naast bewustmaking, ook actief in te zetten op participatie in de strijd tegen de komst van INEOS Project One en hieraan verbonden in de strijd voor een beleid rond een haven van de toekomst, met visie en richting een bedrijvige en sociaal-rechtvaardige, circulaire, klimaat- en koolstofneutrale haven. Dit kan zowel op het terrein tijdens offline acties, als online via social media, collectieve digitale acties en petities. 

 • Coalitie – Wij bouwen van bij de start van de campagne hard aan een netwerk en een brede coalitie van burgers, lokale initiatieven, klimaat-, milieu-, dierenrechten- en sociale collectieven en bewegingen om samen actie te voeren, om samen de campagne “Ineos Will Fall” vorm te geven en om met gebundelde krachten INEOS Project One te doen vallen.
 • Als inclusieve campagne nodigen wij zowel burgers, activisten als organisaties uit om offline en/of online (actieve social media) acties uit te voeren in naam van -, of in samenwerking met  de campagne Ineos Will Fall. Dit kan geheel autonoom, of in samenwerking met het campagneteam, zolang deze acties kaderen binnen onze actieconsensus
 • Mobiliseer mee! Je kan individueel of als organisatie op verschillende manieren actief deelnemen aan de campagne. Je kan mobiliseren voor onze offline acties en onze oproepen delen via sociale media en via de eigen mailinglijst.

 • Organiseer mee! Leden van organisaties en collectieven kunnen ook deelnemen aan vaste en/of ad hoc werkgroepen al dan niet met een mandaat vanuit de organisatie (intern met de eigen organisatie te bespreken). Vaste werkgroepen zijn: het coördinatieteam, funding, legal, communicatie en actie. De ad hoc werkgroepen worden per specifieke actie opgericht en zijn van tijdelijke aard. 

 • Verspreid mee! Je kan je als individu of organisatie engageren om in de mate van het mogelijke digitale berichtgevingen alsook oproepen en online acties zoals petities verder te verspreiden binnen de netwerken. 
 • Je kan individueel of namens je organisatie ons contact opnemen via de Facebookpagina of een mailtje sturen naar ineoswillfall@protonmail.com. We zullen zo snel mogelijk reageren, antwoorden op eventuele vragen en indien gewenst een afspraak maken om elkaar beter te leren kennen. Na het onderschrijven van het charter en de actieconsensus verwelkomen we jullie graag in onze coalitie