VLAAMS KLIMAATBELEID AAN DE INEOS-KETTING

INEOS heeft meer dan twee jaar geleden het plan opgevat om in de Antwerpse haven twee nieuwe plasticfabrieken te bouwen: een propaandehydrogenatie-unit en een ethaankraker, samen “Project One”. Die zouden op basis van Amerikaans schaliegas propyleen en ethyleen maken. Dit zijn de twee meest gebruikte grondstoffen voor de productie van nieuw plastic.

Mee dankzij onze blijvende inspanningen van burgerprotest en gerechtelijke procedures, is het project ondertussen herleid tot “Project 0,5”. In januari 2021 schrapte INEOS zelf de bouw van de PDH-unit. De ethaankraker die ethaan uit schaliegas verwerkt tot ethyleen, zal jaarlijks bijna een miljoen ton CO2 uitstoten. Tel hier nog de uitstoot van methaan, CO2 door het fracken van schaliegas, en het intercontinentaal transport en stikstof bij. Door de productie van tonnen nieuw plastic zal INEOS de plasticvervuiling in onze rivieren en oceanen nóg extra doen toenemen en de fauna en flora verstikken. Dit alles heeft ook een verwoestende impact op de leefomgeving en gezondheid van burgers wereldwijd. De reputatie van INEOS voorspelt bovendien weinig goeds. Het bedrijf werd wereldwijd al meermaals veroordeeld voor inbreuken op sociale- én milieuwetgeving.

In haar huidige strategie wil INEOS haar imago opkrikken via zeer misleidende communicatie. Met deze greenwashing brengen ze zichzelf positief in het nieuws door onder andere een wielerploeg te sponsoren en handgels te verkopen. Wij laten ons niet vangen en blijven de werkelijke aard van de activiteiten van deze chemiereus verder aan de kaak stellen: INEOS blijft een enorm schadelijk, fossiel bedrijf. INEOS beweert te willen inzetten op de ethaankraker omwille van een sterk gestegen vraag naar ethyleen. De rapportering over de wereldwijde ethyleenmarkt door algemeen erkende markt- of sectoranalisten spreekt dit duidelijk tegen. Daarnaast probeert INEOS zich te profileren als een vernieuwend en vooruitziend bedrijf en minimaliseren ze hun werkelijke milieu- en klimaatimpact door te verwijzen naar het gebruik van technologieën zoals waterstof en CO2-afvang en -opslag (CCS), die nog maar in de kinderschoenen staan. 

Dit project is hét voorbeeld van een foute keuze voor de toekomst van de Antwerpse haven. Het is een project dat op korte termijn zal ingehaald worden door steeds strengere Europese maatregelen. Dat maakt de investering vooraf al nutteloos en onverantwoord. Maar onder druk van de lobby van de olie- en gasindustrie en de chemiesector blijven de Antwerpse haven en de Vlaamse regering ingaan tegen studies en adviezen van experten en wetenschappers, alsook de stem van milieu- en sociale bewegingen en steeds meer burgers.  Dit alles maakt het verlenen van hoge subsidies, fiscale gunstmaatregelen en een waarborg tot een half miljard euro van de Vlaamse overheid via Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) aan de banken voor het financieren van Project One nóg bedenkelijker. Vooral de Brit Jim Ratcliffe, de private hoofdeigenaar van INEOS, profiteert daarbij van óns belastinggeld.

Dit is een symbooldossier! Met “Ineos Will Fall” voeren we actie om de haven los te maken uit de wurggreep van de vervuilende fossiele industrie. Een industrie die wereldwijd mensenrechten met de voeten treedt en onze toekomst in gevaar brengt. De tijd dringt! Door te investeren in klimaatpositieve, circulaire projecten kan de overheid veel meer duurzame jobs creëren. INEOS Project One heeft geen plaats in de Antwerpse haven en daarbuiten. Iedereen heeft recht op een gezonde leefomgeving, de juiste informatie, een veilig klimaat en kwaliteitsvolle jobs.

    3 MANIEREN OM TE HELPEN INEOS PROJECT ONE TE DOEN VALLEN

    U kan de petitie tekenen om de druk op de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie en de Vlaamse omgevingsminister te verhogen. Hoe meer handtekeningen, hoe sterker onze case!

    Volg ons op Facebook voor komende acties en dagelijks nieuws rond de klimaatcriminele & economische perikelen van INEOS. Elke like helpt ons om onze info te verspreiden!

    Met Ineos Will Fall hebben wij reeds 23 acties gerealiseerd. Actie voeren kost ook geld en elke donatie helpt ons een stap verder INEOS Project One tegen te houden!