WAAROM ZAL INEOS PROJECT ONE VALLEN?

 • Het buitenlandse privé-bedrijf INEOS wil met zijn Project One, een nieuwe propaandehydrogenatie-fabriek (PDH-unit) en nieuwe ethaankraker bouwen in de haven van Antwerpen. Het betreft installaties die draaien op ethaan en propaan, bijproducten uit schaliegaswinning – waar INEOS zélf investeert in deze schaliegaswinning met het bekende milieuverontreinigende ‘fracking’. 
 • Bij fracking komen grote hoeveelheden methaangas vrij, een broeikasgas dat 84 tot 87 keer meer Global Warming Potential (GWP) heeft dan CO2. 
 • Deze schaliegassen worden verscheept met acht grote ‘drakenschepen’ onder de Maltese vlag (belastingontwijking op import en export) en worden binnen de installaties in de Haven van Antwerpen omgezet in propyleen en ethyleen, twee grondstoffen voor de productie van plastic pellets. 
 • Project One zal aangesloten worden op een bestaand pijpleidingennetwerk om deze grondstoffen te leveren aan verscheidene installaties binnen de haven van Antwerpen, België en omringende landen voor de lokale en internationale massa-productie van plastic pellets.
 • Plastic pellets zijn de bouwstenen van onder andere single use plastics naast andere toepassingen binnen de aanbodgestuurde en nog steeds exponentieel-groeiende plastics markt
 • Naast het bestaande pijpleidingennetwerk, zijn ook procedures opgestart voor een bijkomende uitbouw van een nieuw pijpleidingennetwerk tussen Nederland, België en Duitsland om voornamelijk propaan & propyleen, grondstoffen voor plastics te transporteren. Dit met het doel een verdere groei van de Europese petrochemische sector te verzekeren.  
 • INEOS Project One beoogt aldus een niet-aflatende petrochemische expansie te genereren en de schaliegas- & plastics-markt op lange termijn te bestendigen op het Europese vasteland.   
 • INEOS Project One heeft zich in Vlaanderen binnengewerkt als ‘State Of The Art’ technologie. Dit is tekenend voor de misleidende marketingtactieken die INEOS hanteert. Terwijl INEOS een PDH-unit bouwt op basis van decennia verouderde technologie, bouwt BOREALIS gelijktijdig een hypermoderne versie in de haven van Antwerpen (op basis van Honeywell UOP’s Oleflex technologie). Terwijl de fabriek van BOREALIS op circulaire wijze zal draaien op hernieuwbare propaan uit Rotterdam, verkiest INEOS niet-circulaire en niet-hernieuwbare technologie terwijl deze duidelijk voorhanden is
 • Een eerste gevolg is dat hierdoor onze overheden voor decennia economisch gegijzeld worden binnen een verouderd en destructief productiemodel door te investeren in infrastructuur die tot doel heeft schaliegaswinning & plastics production verder te stimuleren. 
 • Een tweede gevolg is dat Project One op zichzelf reeds een immense uitstoot van broeikasgassen binnen de Haven van Antwerpen zal vertegenwoordigen (8,3% stijging in CO2-uitstoot binnen de haven of het equivalent van de jaarlijkse uitstoot van 150.000 Belgen), dit naast de extra uitstoot die vrijkomt bij schaliegaswinning & verdere plastics productie & verwerking in het verdere verloop van de productieketen. 
 • Een derde gevolg is dat Project One aan de bron zal liggen van ontzaglijk veel milieu- en waterverontreiniging, plastic pellet loss & verder stijgende aanwezigheid van plastics & micro-plastics in ons drinkwater.
Inhoud accordeon
Inhoud accordeon
Inhoud accordeon